می توان تعیین جنسیت فالوور را انجام داد؟

خیر، انتخاب جنسیت فالوور امکان پذیر نیست.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *