در صورتی پس از پرداخت وجه، سفارش انجام نشد، وجه بازگردانده می شود؟

بلی. در صورتی که هیچ اقدامی انجام نشد، وجه تمام و کمال بازگردانده می شود.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *