۲۰۰ فالوور ایرانی اینستاگرام

190,000ریال

این بسته شامل خرید 200 فالوور ایرانی اینستاگرام است که به صورت فوری با فاصله قایل اطمینان جهت هماهنگی بیشتر با الگوریتم اینستاگرام به پیج شما اضافه می شود.

توجه داشته باشید که پیج شما باید عمومی یا Public باشد تا سفارش انجام پذیرد. در غیر این صورت، عواقب سهل انگاری متوجه خود شما است.